بهبود طراحی مبلمان از دیدگاه ارگونومی (قسمت سوم)

تحليل داده ها و نتيجه گيري 
نتايج حاصل از هر دو مرحله قبل مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و نتايج ارزيابي كارشناسانه با موارد استاندارد موجود مقايسه شده و نتايج حاصل از جمع آوري داده هاي ارزيابي رضايت مشتري بسته به روش ارزيابي تحليل گشته و نقاط ضعف و كاستي ها در طراحي هاي موجود، از نظر مشتريان نمايان مي گردد. و مي توان با دانستن نقاطي كه موجب نارضايتي استفاده كنندگان است، شرايط و طراحي ها را بهبود بخشيد و به سوي كسب رضايت بيشتر افراد پيشرفت.

2- ارائه و اجراي راهكار جهت بهبود و ارزيابي نتايج
پس از آشكار شدن كاستي ها، طبق نتايج حاصل از ارزيابي كارشناسانه و بررسي رضايت مشتريان، راهكارهاي متناسب و عملي جهت رفع كاستي هاي موجود ارائه و مورد اجرا قرار مي گيرد.
نتايج حاصل از ارزيابي كارشناسانه و بررسي رضايت استفاده كنندگان مي تواند داراي حالت هاي زير باشد:
• نتايج حاصل از هر دو حاكي از مناسب بودن شرايط است.
• نتايج حاصل از هر دو حاكي از نامناسب بودن شرايط است.
اولويت اول بهبود با اين دسته از موارد است. در اين مورد بايستي به اصلاح مشكلات ارگونوميك با تجديد طراحي محصول بصورت ارگونوميك پرداخت.
• نتيجه بررسي رضايت مشتريان حاكي از نامناسب بودن شرايط است اما نظر كارشناسان بر مناسب بودن شرايط دلالت دارد. در اين حالت نيز بايد متناسب با وضعيت استاندارد موجود به اصلاح نقاط ضعف پرداخت.
• نتيجه ارزيابي كارشناسانه حاكي از نامناسب بودن شرايط است اما كاربران در مورد آن ابراز رضايت نموده اند.
در اين مورد ممكن است مشكل بر اثر عادت كاربران به وضع موجود پيش آمده باشد. در اينصورت نيز اصلاح طراحي با مدنظر قرار دادن جنبه هاي ارگونوميك در طراحي مبلمان بايد صورت پذيرد.
ارزيابي نتايج حاصل از اجراي راهكارها بمنظور تعيين ميزان بهبود ايجاد شده توسط آنها داراي اهميت بسياري مي باشد. اين عمل به ما اجازه مي دهد كه نتايج بدست آمده را مجدداً با وضعيت مطلوب يا استاندارد مقايسه نموده و از دستيابي به نتايج مورد نظر مطمئن شويم.
3- تنظيم كتابچه مبنا به منظور طراحي ارگونوميك مبلمان جديد
پس از ارزيابي نتايج حاصل از فرايند بهبود و اطمينان از وجود شرايط مطلوب، مي توان سطح بدست آمده براي شاخص هاي ارگونوميك و استانداردهاي موجود را بعنوان سطح مبنا براي تصميم گيري در مورد طراحي و ساخت مبلمان هاي جديد قرار داد. با در نظر گرفتن اين سطوح مبنا و پايه در طراحي ها و پيروي از آنها، مي توان گفت به يك طراحي ارگونوميك كه براورده كننده هدف ارگونومي كه متناسب سازي محصولات يا همان مبلمان توليدي با توانايي ها و محدوديت هاي استفاده كنندگان از آنها و بهبود بهره وري براي توليدكنندگان است.


مهمترين نتايج حاصل از بكارگيري اصول ارگونومي در طراحي و بهبود مبلمان در محيط هاي مسكوني و اداري را مي توان اينگونه بيان داشت:
- كاهش تأثير سوء مبلمان روي بدن استفاده كنندگان
- كاهش پتانسيل اثرات طولاني مدت (يا تجمعي 1 ) ناشي از استفاده از مبلمان روي جسم كاربران
- بهبود بهره وري كاركنان و آسايش افراد توسط تطبيق ويژگي هاي محصول براي شخص
- متناسب بودن توليدات براي مشتريان جهت انجام كار
- بهترين استفاده از انرژي در اجراي كار
- بهترين استفاده از قابليت هاي كاركنان
- پيشگيري از اختلالات اسكلتي-عضلاني
- جذب مشتريان بيشتر براي توليدكنندگان
- كسب درامد بيشتر براي توليدكنندگان


نتيجه گيري
با بكارگيري فرايند طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي مي توان طراحي هايي را كه با شرايط استاندارد و يا شرايط مطلوب فاصله دارند را شناسايي نمود و بطور جز آن عناصري را كه موجب چنين نتيجه اي شده اند را مشخص نمود و با بكارگيري راهكارهاي متناسب آن مشكلات را از بين برد و به يك طراحي بهينه دست يافت تا در كنار كسب رضايت و راحتي استفاده كنندگان از محصولات و جلب مشتريان بيشتر به درآمد اقتصادي بيشتري نيز دست يافت. جهت دستيابي به نتايج حاصل از بكارگيري اصول ارگونوميكي در طراحي و بهبود مبلمان مي توان اصول ارگونوميكي را با رويكردي مشتري مداري تلفيق نمود و با استفاده از مهندسي كَنسي و كسب نظرات مشتريان به يك طراحي كه متناسب با خواسته استفاده كنندگان و براورده كننده الزامات ارگونوميكي نيز مي باشد به آن طرح دست يافت.
محدوديتي موجود مي باشد كه البته منحصر به اين فرايند و اين طراحي نيست و تمام طراحي هايي را كه مورد استفاده افراد در داخل كشور قرار ميگيرند و به نوعي ابعاد بدن در آن دخيل است را شامل مي شود، عبارتست از اينكه ابعاد آنتروپومتريكي كشور ما موجود نمي باشد و اين كار را جهت يك طراحي مناسب افراد جامعه ي مان سخت مي سازد البته در طراحي هاي موجود از برخي بانكهاي اطلاعات آنتروپومتريكي ساير كشورها كه بنظر مي رسد با ابعاد مردم ايران همسانتر است استفاده مي شود، كه نمي توان منكر عدم دقت و تناسب لازم در اين نوع طراحي ها و توليدات شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

ارسال آخرین اخبار صنعت مبلمان و طرح های جدید به ایمیل شما

ارتباط با ما

با ما ارتباط برقرار کنید

 تلفن:          01135750095
                 
موبایل:     09101001748 - فلاح

آدرس: مازندران - بابلسر - بهنمیر

تمامی حقوق این سایت محفوظ و در اختیار تیم برنامه نویسی مبلی ها می باشد و هر گونه کپی برداری مطالب ممنوع است.

طراحی و اجرا: نیشا وب