آخرین روشهاي طراحی، دکوراسیون و مبلمان (قسمت اول)

رویکردهاي معاصر بیش از هر سبک معماري دیگري به تجزبه ی نیازهاي واقعی پاسخ می دهند . همه ي عناصر اعم از عواطف، احساسات مخاطبان، موقعیت مادي آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک فضا تاثیر می گذارد . همه چیز اعم از بیرون و درون، فضاي بسته و باز، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند . صنعت نوپاي معماري داخلی کشور از این قاعده مستثنی نیست بلکه مفاهیمی چون آفرینش و خلق و نوآوري ایده ها در طراحی، ورود به عرصه ی خیال و جان بخشی به محیط پیرامونی، استفاده از امکانات و دانسته هاي موجود در طراحی و چیدمان و اصولا نگاه هنرمندانه به مقوله معماري داخلی، درعمق بستر طراحی داخلی ریشه دوانده است. با این همه، یک جنبه دیگري هم در طراحی داخلی هست و آن طرد هرگونه تظاهر و ادعاست. همچون فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت و اصالت خود را تقویت کنند، در حالی که فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد. به این معنا که مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهای خارجی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند. از این رو طرح هاي دکوراسیون و مبلمان والگوهاي آن که همواره دارای تغییرات کلی و جزئی هستند باید بگونه اي طراحی شود که منطبق با خواسته هاي درونی انسان باشد.

 

هدف اصلی از انجام دکوراسیون و مبلمان، بالا بردن زیباسازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان می باشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت وعملکرد با فرم و...و همچنین به وسیله عناصر متعلقه و مرتبطی چون رنگ، بافت و... میسر و مقدور نمی باشد. طراحی دکوراسیون و مبلمان داخلی با بکارگیري عناصر فوق سعی در بهینه سازي فضاها و دست یابی به کارآیی و کارکرد مناسب درکنار زیبایی ومعناها می باشد. امروزه بسیاري از معماران و طراحان داخلی فنگ شویی، این هنر را بصورت کلی وارد می کنند و مفاهیم جهان شمول آن را درخصوص طراحی مطلوب داراي اهمیت اساسی می دانند. فنگ شویی علمی است که فضا و محیط در زندگی انسان را بررسی کرده و انرژي موجود در محیط را به تعادل می رساند، بگونه ای که وقتی طراحی فضا، رنگ آمیزي، تهیه و چیدمان مبلمان و دکوراسیون داخلی بر این اساس صورت گیرد می توان شادابی، نشاط، حرکت و احساس خوب را برای شخصی در خانه ایجاد کرد. فنگ شویی اگر به شکل مناسب بکار برده شود، به برقراری تعادل درسیلان انرژی در محیط کمک کرده و امکان خلق خانه هایی دارای حداکثر انرژی، سلامتی و هماهنگی را در اختیارمان قرار می دهد. این هنر ما را به سمت استفاده دقیق از نور، رنگ، مواد و چیدمان مبلمان سوق می دهد، انرژي منفی را حذف کرده و موجبات آرامش درون، سلامت و برکت در محیط خانه را فراهم می آورد. فنگ شویی راحتی و امنیت و زیبایی یک طراحی فکر شده را، به همراه معماري و معماري داخلی به ارمغان می آورد. در واقع با بکارگیري روشهاي چون: روش هشت جهتی ، روش نه ستاره ، روش فلینگ استار می توانیم درطراحی و دکوراسیون فضا، ایده و روشی نو در طراحی داخلی معاصر ایجاد نماییم . این هنر نیاز اساسی ما را که داشتن فضایی روح پرور و مکانی آرام و الهام بخش است برآورده می سازد تا در نتیجه، زندگی توام با خلاقیت، سلامت ، شعف، وفور نعمت و تعادل داشته باشیم. نگارندگان: سرکارخانم عباسه سرپرست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فسا - مرتضی فرامرز دانشجوی معماری
مقدمه : رویکردهای معاصر بیش از هر سبک معماری دیگری به تجزیه ی نیازهای واقعی پاسخ می دهند . همه عناصر اعم از عواطف و احساسات مخاطبان ، موقعیت مادی آنها و شیوه زندگی شان بر طراحی داخلی یک اتاق تاثیر می گذارند تا چه برسد به خانه شان . همه چیز اعم از بیرون و درون ، فضای بسته و باز بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند . امروزه تمامی مخاطبین در پی آسایش واقعی اند و آسایش خانه یعنی معاصر بودن . با این همه ، یک جنبه دیگری هم در طراحی داخلی هست و آن طرد هرگونه تظاهر و ادعاست ؛ همچون فرهنگ مدرن که همگان را تشویق می کرد فردیت و اصالت خود را تقویت کنند ، فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد . به این معنا که مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهای خارجی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند . برعکس سبکهای زیبایی شناسی که بر همخوانی و مناسبت بین اجزا تکیه دارند ، سبکهای معاصر امروزی درست مانند اندیشه معاصر بر ناهمخوانی و ناهمگونی تاکید دارند این به آن معنی نیست که هیچ اصل و انضباطی بر هیچ چیز در آنها حاکم نیست هر محیط امروزی از دل این اندیشه و انضباط حاکم بر آن و از دل این آگاهی به دوران معاصر پدید می آید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

ارسال آخرین اخبار صنعت مبلمان و طرح های جدید به ایمیل شما

ارتباط با ما

با ما ارتباط برقرار کنید

 تلفن:          01135750095
                 
موبایل:     09101001748 - فلاح

آدرس: مازندران - بابلسر - بهنمیر

تمامی حقوق این سایت محفوظ و در اختیار تیم برنامه نویسی مبلی ها می باشد و هر گونه کپی برداری مطالب ممنوع است.

طراحی و اجرا: نیشا وب